Мотивацията като потребност и способност на личността за саморазвитие

Submitted by Lina Kostadinova on Ср., 21/09/2022 - 09:45

Човешките желания и потребности са онази сила, която осигурява и съхранява смисъла за живот у хората. Тази сила в научната литература се разглежда и обследва като мотивация и енергия на личността за саморазвитие. Мотивацията е индивидуална характеристика, в сложна симбиоза със способностите и потребностите на всеки човек.

Какво означава «нетикет» и кои са неговите правила?

Submitted by Lina Kostadinova on Вт., 05/07/2022 - 12:07

„Нетикет“ е нов термин, с който се определят нормите на поведение в контекста на общуването, комуникацията и взаимодействието на хората в новата, дигитална, електронна среда. Неговото възникване естествено се обуславя от новите условия, които предоставят непрекъснатата употреба на електронните средства и приложенията за интернет - връзка.

Човешкото здраве и ефектът от употребата на IT технологиите за комуникация

Submitted by Lina Kostadinova on Вт., 28/06/2022 - 13:45

Не случайно темата за позитивите и негативите от приложението на IT – технологиите в ежедневието е публикувана в раздел „Здравеопазване“ на настоящата мрежа. Логиката беше в контекста на признаването на „зависимостта от интернет връзка“ като болестно състояние.

Информационните технологии в съвременната комуникация

Submitted by Lina Kostadinova on Пон., 27/06/2022 - 14:51

Тази статия е провокирана от мнението на участници в курсовете за професионална квалификация на ЦРЧРРИ, които изложиха становище по темата „Какво ни дават и какво ни отнемат IT – технологиите в контекста на комуникациите“.

Обучението на възрастни и възможността за доразвиване на знания

Submitted by Yana Penkova on Вт., 30/12/2021 - 12:51

Лекторите в обучението на възрастни много добре знаят, че всеки нов урок в нов клас всъщност е учене и за тях самите. Срещата с хора с различен бекграунд е изключително обогатяващо за всеки от нас. Включването в курсовете на обучаеми с богат практически опит измества лектора от водещата позиция, като неведнъж бяхме свидетели как в семинарите по проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“ обучаемите научаваха поне толкова от дискусиите помежду си, колкото и от лекционното изложение на материала.

Курсовете за професионална квалификация в ЦРЧРРИ – от очаквания до професионална реализация

Submitted by Yana Penkova on Вт., 16/12/2021 - 13:16

Въпреки високото образователно ниво, все още твърде голям брой хора напускат системата на образование и обучение преждевременно, като това важи с пълна сила и за системата на ПОО. В ЦРЧРРИ този процес е в значително по-малък, както показват и статистическите данни, с които разполагаме.

Четвъртата технологична революция и предизвикателствата пред професионалното обучение

Submitted by Galina on Вт., 11/11/2021 - 08:48

Индустриалните революции се основават на научно-технически открития и качествени скокове в развитието на технологиите и производството.

Инициативите по проект "Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера" като част от устойчивото развитие на ЦРЧРРИ

Submitted by Galina on Ср., 22/09/2021 - 16:56

Здравната криза, свързана с COVID-19, постави пред сериозно изпитание усилията на екипа на Центъра за осъществяване на инициативите, предвидени по проект "Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера", както и всички събития, осъществявани в присъствена форма. Независимо от предизвикателствата обаче, през 2021 г.