ЗДРАВНА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Submitted by Galina on Вт., 19/11/2019 - 15:36

Какво, според Вас, следва да се промени в работата с групите в неравностойно положение и в риск от социално изключване в образованието и здравеопазването, за да стане тя по-ефективна?

Таня Бегова

Популяризиране на мерките за включване на групите в неравностойно положение на пазара на труда, съгласно Кодекс на труда.
Организиране на изложби с произведения на хората с увреждания, съвместно с Асоциация на надомните работници

Вт., 19/11/2019 - 18:15 Permalink
Darsi100

При по-големите деца да се прилагат целеви програми за превенция на самоубийствата, злоупотребата с алкохол и наркотици, хранителните разстройства (анорексия, булимия), сексуално здраве и други.

Ср., 20/11/2019 - 10:23 Permalink
амовакатя

Работа с родителите и най-вече с представителите от мъжки пол / от различните възрастови групи/ от представителите на малцинствените групи, за мотивация за завършване на образование и възможност за по-висок социален и здравословен статус.

Ср., 20/11/2019 - 10:32 Permalink