СОЦИАЛНА РАБОТА С ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА - 2

Submitted by Galina on Вт., 05/12/2019 - 15:57

Какво бих могъл / могла да подобря в работата си, за да реализирам принципа на "социално включване" още по-успешно?

MarinaKolevaKz

За по-успешно реализиране на принципа на "социално включване", е необходимо да бъдат повишени знанията и разбирането на спецификите на маргинализираните групи с различен етнически и религиозен произход, на различните социални групи и да бъдат усъвършенствани уменията за комуникация с тях. Нужно е обучение за оказване на психологическа подкрепа, която е крайно необходима при работата с почти всеки един клиент. Подобни знания и умения могат да бъдат развити под формата на тренинги и семинари, като решаване на практически задача и др.

Съб., 07/12/2019 - 18:11 Permalink

Социалната работа е сложен комплекс от теоретични знания, практически умения и индивидуални качества и нагласи на личността.
Спецификата на социалната работа с рискови групи изисква непрекъснато повишаване на квалификацията на социалния работник, усъвършенстване на уменията му за работа на терен, чрез които знанията да се приложат в реалната действителност. Участието в обучителни курсове и семинари, както и възможностите за споделяне на добри практики би повишило успешността на професионалиста.

Нед., 08/12/2019 - 09:02 Permalink