Деца, младежи и лица с увреждания

Submitted by Galina on Пон., 16/12/2019 - 10:28

КАЗУС 1

Детето Здравко е родено с тегло под нормата, с тежка хидроцефалия, значително увредено общо състояние по отношение на неврологичния статус. След раждането майката е взела решение да остави детето за отглеждане в социална институция, като решението и е продиктувано от медицински индикации и невъзможността й да осигури специфичните потребности, в процеса на отглеждане на детето. По-късно майката е дала съгласие за пълното осиновяване на детето. Детето е вписано в Регистъра за пълно осиновяване воден от РДСП .

Със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане” детето от родително отделение е настанено временно до навършване на три години в ДМСГД. В хода на работата по случая на Здравко не са установени близки и роднини и подходящо приемно семейство, в което да бъде настанено. Поради тези причини мярката за закрила е потвърдена с Решение на Районен съд.

Здравко е освидетелстван с ЕР на ТЕЛК със 100% степен на увреждане с чужда помощ. Детето е с вродена хидроцефалия, със субтотална агенезия на голяма мозъчна хемисфера, персистиращ квадрипаретичен синдром, тежка степен на контрактури.  В изключително тежко общо състояние. Заема принудително лежащо положение в леглото, не е контактен.  Има декубитални промени в двете париетални области, което налага ежедневна смяна на превръзките и обработване на раните. По тялото и крайниците има еритемо-свамозни папули, преценено като атопичен дерматит, изискващ локално лечение.

Детето има потребност от стерилна среда и постоянна обработка на декубиталните рани. При установен проблем с дефекацията е необходим прием на медикаменти, предписани след консултация с дерматолог. Наблюдава се съпътстващо повтарящо се заболяване, характеризиращо се с инфекции на горни дихателни пътища. Детето се нуждае от непрекъсната медицинска грижа и наблюдение от педиатър.

При Здравко няма овладяване на двигателни прояви, не може да променя положението на тялото си в пространството самостоятелно. Заема пасивно лежащо положение, не може да обръща главата си. Краката са свити към тялото, а пръстите на ръцете са свити в юмрук. Не поддържа очен контакт, приема храна с биберон, като не се наблюдава потенциал на развитие на каквито и да било умения.

Здравко се нуждае от услуга, осигуряваща адекватна медицинска грижа. Преместването на детето от едно място до друго крие рискове за живота му. Нуждае се от спокойна среда, с осигурена антисептика.

 

  • Допълнителни експертни становища, необходими ли са?
  • Каква е най-подходящата мярка за закрила и форма на грижа за детето?