Submitted by mkyoseva on Вт., 17/05/2018 - 16:09

Уважаеми колеги,

 

Този блог е дигиталното пространство, в което имате възможност да поставите конкретни въпроси, свързани с темата за работната сила и пазара на труда, които ще бъдат поставени на обсъждане по врее на практическите сесии в обучение на същата тема. 

Освен това, след приключване на обучението, тук е мястото, което може да продължи диалогът помежду Ви, зародил се по време на обучението.

Вашата активност тук значително ще допринесе за ефективността на обучението.

Очакваме въпросите Ви!

Коментари

Коментар

Vl_Beleva, 18/05/2018 - 15:52

Предложения за въпроси, които да бъдат обсъдени:

  1. Задълбочаване на несъотвествията между търсене и предлагане на работна сила и възможности за промяна.
    1. Работни места, които не са предпочитани от търсещите работа поради: предлаганите условия на труд, незадоволително заплащане на труда, неудобен и скъп транспорт; нереалистични очаквания;
    2. Нарастващ интерес към работа в чужбина;
    3. Работа за промяна на нагласите на работодатели, че в ДБТ са регистрирани недостатъчно квалифицирани и мотивирани лица; предлагане на по-добро заплащане, условия на труд и социални придобивки.
  2. Трудности при работата с продължително безработни лица, които не са с добра работоспособност или са в предпенсионна възраст, с редица заболявания, удостоверeни с документ или без документ.
  3. Липсата на перспективи за развитие и на нови работни места в малките населени места. Една от възможностите е субсидираната заетост, но тя е с определен срок.
Пет., 18/05/2018 - 15:52 Permalink

Коментар

milenaharalanova, 20/05/2018 - 19:06

Подкрепям предложените въпроси за обсъждане от г-жа Велева. Бих желала да допълня, че  по мое мнение работодателите все по-често търсят услугите на ДБТ за ползване на посреднически услуги, но много често има разминаване между очаквания и реланост , както от страна на предлагащите, така и от търсещите работа. Все по често ДБТ се изправя пред предизвикателството, че не може да намери достатъчно мотивирани ТРЛ, които да предложи на работодателите. Много от ниско и средно квалифицираните ТРЛ не желая да работят за мин. РЗ определена в страната, но интересен факт, е че  при много от свободните позиции,те са също толкова демотивирана и при предложение за по-високо заплащане от страна на работодателя, т. е  условията на труд и социалните придобивки са атрактивните в случая фактори.

Друг проблем, е че при много от работодателите се наблюдава текучество и  са с лоша репутация в един малък или среден град, да речем.

Тук казусът е следния: Един такъв работодател обявява ежемесечно  едни и същи работни места в ДБТ, клиентите добре знаят, че той е с лоша репутация, не е коректен в заплащането, налага се да се работи извънредно, без за това да се получава адекватното заплащане. По случая, обаче няма фактически доказателства, че работодателят не спазва трудовото законодателство. Какво прави ДБТ в случая, как да насочи в определения срок ТРЛ след като никои не иска да отиде да работи там?

В България се наблюдава най-ниската безработица от 9 години насам, което е положителен факт, в същото време изключително трудно става намирането на работна сила от страна на работодателите, липсват кандидати за много позиции, като причините са различни. С какви механизми ДБТ ще се изправи пред това предизвикателство?

Нед., 20/05/2018 - 19:06 Permalink

Коментар

mkyoseva, 21/05/2018 - 10:00

 През 2017 година в Център Работа на ДБТ – Кърджали с участието на представители на областна и общинска администрация, социални партньори, работодатели, РУ на МОН, професионални гимназии и ВУЗ се проведе дискусионен форум на тема „Атрактивност на местния пазар на труда – способи за неговото подобряване” във връзка с инициативата Европейски ден на работодателя. Дискусията се проведе с цел да се срещнат интересите на работодатели и ТРЛ, както и подобряване на диалога между двете страни на пазара на труда.

Обсъдени бяха варианти за уеднаквяване на нуждите на работодателите от кадри с определена специалност и професионална квалификация и план приема на професионалните гимназии и ВУЗ на територията на община Кърджали за 2018 година. Акцентира се върху необходимостта от по – атрактивно заплащане на наетите младежи.

Казус: Как и по какъв начин да се задържат работоспособните хора ,в т.ч. и младежите до 29г. на работа в населеното място и в страната?

Пон., 21/05/2018 - 10:00 Permalink