Submitted by mkyoseva on Пон., 04/06/2018 - 15:29

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Този блог предоставя възможност на ангажираните с формиране и изпълнение на политиките, програмите и мерките на пазара на труда да споделят своите виждания за ефектите от тях, както и от липсата им. В това виртуално пространство може да се обсъждат важни моменти от процеса на вземане на решение в сферата на пазара на труда или да се обсъдят възможности за повишаване на качеството и ефективността на активната политика на пазара на труда, финансирана със средства от държавния бюджет.

Блогът е предназначен за участниците в обучение на тема "Повишаване на ефекта от прилаганите програми, проекти и мерки на активната политика на пазара на труда". Във връзка с пълноценното му провеждане, очакваме предварително да отговорите ясно на следните въпроси: 

  1. Запознати ли сте със състоянието на безработицата на национално ниво? Можете ли да посочите с няколко думи групите лица, които изпитват най-големи затруднение при намирането на работа.  
  2. Запознати ли сте с националите политики на пазара на труда. Моля да посочите основни закони и/или стратегически и национални документи в тази област.
  3. Познавате ли, изпълняваните програми и мерки на пазара на труда, финансирани със средства от Държавния бюджет? Моля да посочите интервенциите с най-голям обхват.
  4. Познавате ли методи за изследване на ефективните политики на пазара на труда? Можете ли да посочите с няколко думи.
  5. Какви са според Вас са основните интервенции на пазара на труда, които биха имали най добро приложение във Вашия регион.

 

Очакваме и въпроси или казуси, които представляват интерес за Вас и бихте искали консултация по тях с водещи експерти в областта.