Съставяне и връчване на акт за административно нарушение в контекста на контролната дейност на инспекторите по труда

Submitted by Galina on Ср., 02/10/2019 - 11:41

Отговорете на въпросите, като се самооцените от 1 (пълна увереност) до 5 (липса на такава или колебливост). Доколко сте уверени:

  1. В определяне на правилния субект на извършеното административно нарушение?
  2. В определяне на давностните срокове за образуване на АНП?
  3. По отношение на законосъобразното връчване на АУАН?
  4. Описание на нарушението?
  5. Отнасяне на установената фактическа обстановка към съставан а административното нарушение?

Коментари