Споделяне на опит за определяне на силните страни на търсещите работа лица при предоставяне на услуги на пазара на труда

Submitted by Galina on Пон., 21/10/2019 - 13:23

Уважаеми участници, бихме искали да Ви помолим да споделите според професионалната си компетентност как подхождате към определяне на силните страни на Вашите клиенти, за да ги насочите към подходящи услуги?

Коментари

Коментар

Трудовият посредник формира опит и рутина в процеса на работа с ТРЛ. Ежедневният сблъсък с различни житейски ситуации, споделяни от лицата, както и стремежът ни към оптимизиране на предоставяните посреднически услуги способстват за откриване на силните страни на лицата и за определяне коя работа ще им съответства най-добре. Ключът към изграждане на силна страна е идентифициране на доменантните качества и усъвършенстване чрез знания и опит. Съгласно НПДЗ се предоставят обучения по професионална квалификация и ключови компетентности, които способстват за повишаване пригодността за заетост на ТРЛ. Срещите в Ателие за търсене на работа също подпомагат създаването на "Меки умения", които да подобрят перспективите за регистрираните ТРЛ.

Вт., 22/10/2019 - 14:13 Permalink
kremena buzheva

Коментар

Силните страни на всяко едно ТРЛ е възможно да се определят след провеждане на разговори и прилагане на инструментите на трудовото посредничество-портрет, профил, диагностика и анализ. Това би могло да се осъществи в няколко последователни срещи и разговори, с цел допълване и актуализиране на информацията.

Ср., 23/10/2019 - 16:52 Permalink

Коментар

Разговорът лице в лице на трудовия посредник с търсещо работа лице и предразполагането му да сподели уменията , желанията и нагласите са определящи за намиране на силните страни на ТРЛ. След това може да се пристъпи към предлагане на конкретните услуги.

Ср., 23/10/2019 - 16:53 Permalink
Надя Михалкова

Коментар

Разговорите и контактите на БЛ с трудовия посредник и постигането на взаимно доверие е една от основните предпоставки за успешната работа. Вповечето случаи при констатирани дефицити в процеса освен трудовия посредник се включват кейс менижъра, психолога и кариерния консултант. В този смисъл лицата получават комплексна услуга и резултатите са по-видими.

Ср., 23/10/2019 - 16:57 Permalink
Милена Нейчева

Коментар

За определяне на силните страни на ТРЛ основополагащ е консултантския разговор между лицето и трудовия посредник. Обработване на цялостна информация, прилагане на холистичен подход за документирани и валидирани умения, и невалидирани такива. Прилагане на инструментите- изготвяне на портрет, профил и личностен профил, на база на които да се предложат най- целесъобразните услуги.

Ср., 23/10/2019 - 16:59 Permalink

Коментар

За определяне на силните страни е важна всяка среща с ТРЛ, от неговата регистрация до всяко следващо посещение чрез използване на инструментите на трудово посредничество: консултантски разговор, портрет, профил, диагностика и анализ както и участието му в Ателие за търсене на работа.

Ср., 23/10/2019 - 17:03 Permalink
Галина Василева

Коментар

За определяне на силните страни на ТРЛ на първо място поставям разговора с лицето и в последствие инструментите ползвани в трудовото посредничество - изготвяне на портрет, профил, личностен профил и диагностика и анализ.

Ср., 23/10/2019 - 17:07 Permalink
Петя Недялкова

Коментар

Индивидуална консултация с ТРЛ, изграждане на взаимно доверие, последователност в действията и стъпките, помощ при изготвяне на документи(автобиография)за успешното му кандидатстване за работа, ролеви игри,тестове за откриване на силните му страни (работа с психолог)обобщен разбор на Темите включени в АТР.

Ср., 23/10/2019 - 17:17 Permalink
Ina77

Коментар

За определяне на силните страни на ТРЛ, е важна всяка стъпка: от неговата регистрация до всяко следващо посещение чрез използване на инструментите на трудово посредничество: консултантски разговор, портрет, профил, диагностика и анализ както и участието му в Ателие за търсене на работа. Предразполагащите разговори на ТРЛ с трудовия посредник и постигането на взаимно доверие е една от основните предпоставки за ефективна и ползотворна работа.

Ср., 23/10/2019 - 17:18 Permalink