Submitted by Галина Иванова on Вт., 28/04/2020 - 07:41

Безпрецедентната обстановка, в която сме изправени в усилията около овладяване на разпространението на заболяването COVID-19, се оказа предизвикателство за цялото общество. Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи също трябваше да намери начини да реагира на тази ситуация, доколкото основната му дейност по провеждане на семинари за повишаване квалификацията на служители от държавната администрация и курсове за професионална квалификация на незаети лица беше на практика суспендирана по отношение на присъствените обучения. Това обаче не означава, че работата е спряла – тъкмо обратното – благодарение на вече съществуващите и синхронно функциониращи електронни продукти, екипът успя да запази ритъма на подготовка и осъществяване на семинарите, като ги трансформира в дистанционна форма. В настоящата публикация ще се опитам да проследя функционирането на електронните продукти в кризисната обстановка и да го съпоставя с нормалната им работа.

В общия случай, външният интернет сайт на Центъра, който се намира на адрес www.chrdri.net, предоставя информация за случващото се в ЦРЧРРИ, като се публикуват информационни материали за всяко обучение или събитие. При настъпването на кризата, сайтът беше първият и най-удобен инструмент, чрез който веднага беше изнесена информация за случващото се, чрез която най-вече курсистите, записани в текущите и непосредствено предстоящите курсове, бяха уведомени за промените в графика и формата на провеждане. Чрез въртящите се слайдове на сайта се предоставя информация и за работата на останалите електронни продукти в кризисната ситуация.

Клубът на лектора, който е инструмент за обсъждане на актуални проблеми от методическа гледна точка, в условията на криза, наред с традиционните методически дискусии, постави въпроса за възможностите на дистанционното обучение като фокусът беше съсредоточен най-вече върху особеностите на провеждане на професионални обучения чрез платформи за дистанционно обучение. В дискусията взеха участие някои от най-опитните лектори на Центъра, както и представители на методическия екип на ЦРЧРРИ.

Социалната мрежа на Центъра Смартнет, която обикновено служи за осъществяване на предварителни дискусии, чрез които участниците могат да се „запознаят“ още преди обучението,  също има съществена роля, като особено важна в момента се оказа секцията Блогрол, в която бяха публикувани материали за развитието на дигиталните продукти. При осъществяването на семинарите, трансформирани от присъствена в дистанционна форма, първите от които ще се случат в края на месец април, Смартнет ще създаде възможност за задълбочаване на връзките и продължаване на сътрудничеството между обучаемите.

При осъществяването на обучение от разстояние, което се налага при възникналите обстоятелства Платформата за дистанционно обучение се оказа изключително ценен инструмент, който позволи на Центъра да продължи работата си по проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“. В случая изключително предимство беше наличието на собствен ресурс, който може веднага да бъде използва, както и обученият екип от експерти, които имат опит в организацията както на присъствени, така и на дистанционни обучения.

Тук трябва да отбележим и ролята на Електронната библиотека на Центъра, която винаги е съществувала като изцяло свободен и достъпен за всички ресурс. Добре структурираните материали, които тя предлага, са възможност всеки, който има интереси в областта на социалната сфера, да повиши познанията си. Всички курсисти на Центъра, независимо дали са държавни служители, или незаети лица, биват насочвани към библиотеката и голяма част от тях я оценяват като незаменим ресурс при подготовката си.

В условията на извънредно положение електронните продукти на Центъра запазват взаимосвързаното си функциониране в отделните етапи на обучителния процес. Нещо повече – наличието и традициите в развитието им през годините позволиха плавно преминаване към електронно обучение, в момент, в който това стана наложително.