Submitted by Лилия Бонева on Вт., 07/05/2020 - 07:58

Външната интернет страница на ЦРЧРРИ е изключително важен дигитален продукт, представляващ лицето на Центъра пред широката общественост. На нея се отразява  ежедневната работа на Центъра и се предлага лесен достъп до останалите дигитални продукти чрез интегрирани бутони за директен достъп. Екипът на Центъра се стреми да подобрява и разширява функционалностите на сайта по начини, по които да подпомогне потребителите лесно да се ориентират и да намират нужното им съдържание.

Предизвикателството COVID-19 промени плановете както на всеки един от нас поотделно, така и на всяка една институция, като измести фокуса на планираните дейности към изцяло дистанционното им осъществяване, с оглед на постигане на заложените преди кризата цели. Като най-удобен инструмент на Центъра, външната интернет страница носи отговорността първа да информира всички заинтересовани лица за актуалните промени, касаещи както провеждането на обучения, така и разработването и адаптирането на иновативни техники и методики на преподаване, подходящи за прилагане в настоящата ситуация.

В условията на криза външната страница на ЦРЧРРИ функционира освен като информационен сайт и като разпределителен портал към обучителните платформи на Центъра. Към настоящия момент те са изключително натоварени с провеждането на дистанционни обучения по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020.

В случай на възникнали въпроси и предложения всички потребители на сайта могат да осъществят директен контакт с нас посредством формата за контакти, публикувана на началната страница.