Submitted by Lina Kostadinova on Ср., 23/12/2020 - 09:10

Ето че сме пред прага на новата 2021 година, изпращайки една тежка и превратна 2020. Това важи не само в глобален аспект, но в институционален и личен най-вече. В настоящия форум вниманието си ще насочим към равносметка и обобщавене на споделеното от преподаватели и курсисти в Смартнет.

Седем теми бяха публикувани и събраха мнения относно професионалния страс, дискусиите в Клуба на лектора (друг дигитален продукт на ЦРЧРРИ) като методическа помощ в разработване на учебни материали, официалната интернет страница на Центъра като връзка между институцията и външния свят в условията на лична изолация, ролята на дигиталните продукти в ситуация на криза, предимствата на семинара срещу инициативата и ролята на дигиталните продукти в учебния процес на ЦРЧРРИ.

Всички теми насочват към стремежа на екипа на Центъра за предоставяне на повече и по-качествени обучения за публичната администрация; продължаващо развитие и надграждане на професионалното обучение за заети и безработни лица; разгръщане на сътрудничество между всички участници в обучителния процес; устойчиво развитие на дигиталните продукти и по-нататъшно укрепване на институционалния капацитет на ЦРЧРРИ.