Submitted by Galina on Нед., 13/06/2021 - 16:49

Според Световния икономически форум сме в навечерието на четеъртата индустриална революция, която ще промени всичко около нас. Тя ще се характеризира със светкавични промени и с технологична революция в почти всяка сфера. Това предполага и още по-засилена трансформация на работното място. 

Именно в тази насока все по-важна роля играе възможността за професионална квалификация и преквалификация чрез професионално обучение и образование. В променящия се свят това е бърза възможност за поемане в нова посока и намиране на по-добра и вископлатена работа, чрез която хората могат да реагират на предизвикателствата и да усвояват нови знания и умения, за да останат квалифицирани и адаптивни към непрекъснато променящия се трудов пазар.

В този смисъл обаче прогресивно нарастват и изискванията към качеството на услугите, които предлага професионалното обучение. Несъмнено, то трябва да бъде близо до работната среда и да подготвя курсистите, като им предлага усвояване на практически и непосредствено приложими в работния процес умения. Заедно с това обаче, все по-важни на пазара на труда, включително и за процеса на намиране се оказват и така наречените "меки умения", сред които е и креативността.

Креативността в този смисъл е ключово работно умение, чието значение тепърва ще се увеличава. Разбирана в този смисъл, креативността не е ограничена до определени професии, а е изконна човешка способност за създаване на нещо стойносттно и полезно за останалите въз основа на придобид опит и познания в определена сфера. Тя е свързана с адаптивността, която е особено важна за съвременния, динамичен начин на живот и в контекста на здравната криза, която светът преживя.

На работното място креативността е в намирането на начини за справяне със сложни предизвикателства и създаване на нови възможности там, където липсват. Това е причината креативните хора да са изключително ефективни в критични ситуации – нещо, което компаниите определено искат да имат на разположение. 

В този контекст изключително важно е разбирането, че креативността на работното място е умение, което може и трябва да бъде учено. Тя  е далеч от мистиката, която обществото е отредило на творческите личности, а е качество, което всеки един от нас притежава и водещо умение, което ще бъде все по-търсено на пазара на труда и съответно - ще има все по-голяма роля в дизайна на качественото професионално обучение и образование.