Submitted by Galina on Пет., 30/07/2021 - 16:43

Определението за това какво е gig икономика не е лесно. GIG e пулярен музикален термин и означава шоу, концерт. Гиг икономиката е „случайна работа, която се договаря на дигиталния пазар”. Компаниите, които осигуряват поръчки на фрийлансъри, формират днешната индустриална революция. Гиг икономиката е само част от промяната в заетостта през последните три десетилетия, резултат от технологиите и глобалната търговия. Финансовият и договорен риск, който се понасяше от компаниите, сега се прехвърля на работещите.

Договарянето може да се случва чрез платформи като например ELance или oDesk, чрез които програмисти и дизайнери получават краткосрочни поръчки, или пък платформата Etsy, която осигурява поле за изява на по-артистични натури. Заедно с това обаче подобно неофициално договаряне в България често става през групи във Фейсбук, където всеки може да потърси или предложи определена услуга в рамките на един свободен и неофициален пазар на работна ръка. По този начин се очертава нова революция, свързана с вида на заетост, начина на нейното търсене и предоставяне и уменията, които се изискват на този нов пазар на труда..

Тази засилваща се тенденция е предизвикателство както за официалното държавно регулиране на трудовия пазар, така и за обучителните институции.

Гиг икономиката е съзнателен избор за много хора, които предпочитат да потърсят начин да работят за себе си или търсят начин за допълване на доходите си. В тази връзка е и формиращото се очакване към професионалното образование и в частност професионалното образование за възрастни да отговори, подготвяйки хората за професиите, които включват независима работа на електронни платформи. Новите умения трябва да бъдат идентифицирани, валидирани и насърчени по начин, който да подкрепи възникващите нови форми на заетост. Икономическите ползи от подобна подкрепа биха били значими. Според McKinsey Global Institute онлайн платформите за таланти, сайтове като Monster.com и платформи като Uber, могат да добавят 2% към БВП до 2025 г., увеличавайки заетостта с еквивалента на 72 милиона заети на пълен работен ден.

Предизвикателствата пред образователните институции за възрастни, са свързани с факта, че хората с висока квалификация е по-вероятно да се включат в обучение и образование на работното място. Свободното договаряне на услуги обаче е валидно и за професии, които изискват по-ниска квалификация. В този смисъл е важно да се обсъди как можем да подпомогнем кариерното развитие на хората, чиито работни позиции изискват по-малко умения и как да ги подкрепим в изграждането и/или валидирането на необходимата им квалификация. Хората, които търсят професионална преквалификация в ЦРЧРРИ, са именно такива, които са загубили работата си,  често оказала се неактуална на пазара на труда. Оставането без работа обаче води до загуба на съществуващи умения и изисква усвояване на нови такива (дигитални умения, четивна и математическа грамотност, меки умения и др.). В противен случай често се стига до социално изключване и създаване на прослойка от работници "втора ръка" – един процес, който трябва да бъде преодоляван чрез водещата роля на професионалното образование.

Коментари

Lina Kostadinova

Коментар

Здравейте!

За първи път чувам за Гиг икономиката, но аргументацията ми беше много интересна! Поздравления за автора!

Но относно конкретно въпроса:

„...как можем да подпомогнем кариерното развитие на хората, чиито работни позиции изискват по-малко умения и как да ги подкрепим в изграждането и/или валидирането на необходимата им квалификация?“

Смятам следното:

Слава богу, че вече все по-сериозно вниманието се насочва към възможностите на обучението като алтернатива за лицата над 16 години. Не знам дали така ми се струва, поради факта, че професионално съм ангажирана в сферата на обучението и професионалната квалификация или действително е така.

Простичкият отготовор на поставения въпрос е: посетете центрове за професионална квалификация, обучавайте се в курсове по избраната от Вас специалност, валидирайте знанията и уменията си!

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи предоставя чудесна възможност за това! Информацията е валидна на сайта, в бюрата по труда, във фейсбук.

Търсете, четете, информирайте се!

Ср., 01/09/2021 - 10:47 Permalink