Институционална рамка при работа по случаи на насилие над деца съгласно Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случаи на насилие над деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, 25–26 ноември

Submitted by Петя Стоянова on Вт., 30/09/2021 - 14:31

Уважаеми участници,

Във връзка с предстоящия семинар на тема: "Институционална рамка при работа по случаи на насилие над деца съгласно Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случаи на насилие над деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция", който ще се проведе в присъствена форма на 25 и 26 ноември т.г. в ЦРЧРРИ, моля да дадете в срок до 22.11.21г. отговори на въпросите по-долу.

СОЦИАЛНА РАБОТА С ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА - 2

Submitted by Galina on Вт., 05/12/2019 - 15:57

Какво бих могъл / могла да подобря в работата си, за да реализирам принципа на "социално включване" още по-успешно?

СОЦИАЛНА РАБОТА С ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА

Submitted by Galina on Вт., 05/12/2019 - 15:55

Какво означава за мен реализирането на принципа на „социалното включване“ в контекста на моята работа?

ЗДРАВНА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2 ТЕМА

Submitted by Galina on Вт., 19/11/2019 - 15:36

Какви добри практики в тези две сфери са Ви известни по отношение на подкрепата за  групите в неравностойно положение и в риск от социално изключване ?

ЗДРАВНА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Submitted by Galina on Вт., 19/11/2019 - 15:36

Какво, според Вас, следва да се промени в работата с групите в неравностойно положение и в риск от социално изключване в образованието и здравеопазването, за да стане тя по-ефективна?

ОСИНОВЯВАНЕ

Submitted by Galina on Вт., 14/11/2019 - 15:24

Моля, споделете мнението си за осиновяването като възможност за постоянна семейна среда за деца, лишени от родителска грижа.

ОСИНОВЯВАНЕ И ПРИЕМНА ГРИЖА

Submitted by Galina on Вт., 14/11/2019 - 15:22

Моля, опишете общото и различното между осиновяването и приемната грижа според Вашата практика.

КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПРИ СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА

Submitted by Galina on Пон., 11/11/2019 - 15:58

Опишете добра практика в работа по случаи на дете, пострадало от насилие. Споделете успешни примери за прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случаи на насилие над деца от Вашата практика.