Социална политика

СОЦИАЛНА РАБОТА С ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА - 2

Submitted by Galina on Вт., 05/12/2019 - 15:57

Какво бих могъл / могла да подобря в работата си, за да реализирам принципа на "социално включване" още по-успешно?

СОЦИАЛНА РАБОТА С ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА

Submitted by Galina on Вт., 05/12/2019 - 15:55

Какво означава за мен реализирането на принципа на „социалното включване“ в контекста на моята работа?

ЗДРАВНА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2 ТЕМА

Submitted by Galina on Вт., 19/11/2019 - 15:36

Какви добри практики в тези две сфери са Ви известни по отношение на подкрепата за  групите в неравностойно положение и в риск от социално изключване ?

ЗДРАВНА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Submitted by Galina on Вт., 19/11/2019 - 15:36

Какво, според Вас, следва да се промени в работата с групите в неравностойно положение и в риск от социално изключване в образованието и здравеопазването, за да стане тя по-ефективна?

КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПРИ СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА

Submitted by Galina on Пон., 11/11/2019 - 15:58

Опишете добра практика в работа по случаи на дете, пострадало от насилие. Споделете успешни примери за прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случаи на насилие над деца от Вашата практика.

Работа по случай

Submitted by mkyoseva on Ср., 08/06/2016 - 11:08

Уважаеми колеги,

Модулът "Работа по случай" е залегнал в квалификационните програми за социални работници, които ЦРЧРРИ провежда успешно през от 2008 г. без прекъсване.