Обобщение на работата в Смартнет

Submitted by Lina Kostadinova on Ср., 23/12/2020 - 09:10

Ето че сме пред прага на новата 2021 година, изпращайки една тежка и превратна 2020. Това важи не само в глобален аспект, но в институционален и личен най-вече.

ДИСКУСИИТЕ В КЛУБА НА ЛЕКТОРА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

Submitted by Galina on Вт., 30/06/2020 - 14:26

Клубът на лектора е методически инструмент, който от години се използва за споделяне на опита на преподавателите от различните направления, в които работи ЦРЧРРИ. Той е особено полезна връзка за общуване между тях, доколкото физическото им засичане в кампуса е предмет по-скоро на случайност или резултат на специално подготвена среща, тъй като Центърът разчита на огромен брой тесни специалисти по определени теми и лектори практици, които работят с ангажимент, свързан с граждански договор.

Как функционира външният интернет сайт в кризата с COVID-19?

Submitted by Лилия Бонева on Вт., 07/05/2020 - 07:58

Външната интернет страница на ЦРЧРРИ е изключително важен дигитален продукт, представляващ лицето на Центъра пред широката общественост.

РОЛЯТА НА ДИГИТАЛНИТЕ ПРОДУКТИ В СИТУАЦИЯТА НА КРИЗА

Submitted by Галина Иванова on Вт., 28/04/2020 - 07:41

Безпрецедентната обстановка, в която сме изправени в усилията около овладяване на разпространението на заболяването COVID-19, се оказа предизвикателство за цялото общество.

СЕМИНАР VS. ИНИЦИАТИВА

Submitted by Габриела Николова on Пон., 23/03/2020 - 18:32

В дългогодишната си работа по международни и национални проекти, Центъра е организирал и провел редица семинари и инициативи. Екипът на ЦРЧРРИ има ясно разграничение на двете понятия и умело ги използва във функцията си на обучителна институция.

ЗА ВЗАИМНАТА СВЪРЗАНОСТ НА ДИГИТАЛНИТЕ ПРОДУКТИ на ЦРЧРРИ

Submitted by Анна Атанасова on Ср., 18/03/2020 - 16:39

Дигиталните продукти на Центъра не са изолирани един от друг, а функционират комплексно и паралелно като подпомагат подготовката и  провеждането на обученията във всеки един етап.        

Институционално взаимодействие при случаи на родителско отчуждение

Submitted by Galina on Вт., 24/10/2019 - 15:56

Какво е необходимо да се направи за подобряване на институционалното взаимодействие и мултидисциплинарната работа при оказване на подкрепа при идентифициран случай на родителско отчуждение?

Превенция при социална работа по случай на родителско отчуждение

Submitted by Galina on Вт., 24/10/2019 - 15:54

Какви ранни сигнали разпознавате при работата Ви по случай на родителско отчуждение и каква е Вашата реакция? Какви превантивни мерки, според Вас, са необходими, за да се предотврати евентуално родителско отчуждение?