Блогрол

Развитие на работната сила и пазара на труда в контекста на демографските промени

Submitted by mkyoseva on Вт., 17/05/2018 - 16:09

Уважаеми колеги,

 

Този блог е дигиталното пространство, в което имате възможност да поставите конкретни въпроси, свързани с темата за работната сила и пазара на труда, които ще бъдат поставени на обсъждане по врее на практическите сесии в обучение на същата тема. 

Освен това, след приключване на обучението, тук е мястото, което може да продължи диалогът помежду Ви, зародил се по време на обучението.

Вашата активност тук значително ще допринесе за ефективността на обучението.

Очакваме въпросите Ви!

Превенция и противодействие на корупцията в социалните дейности

Submitted by mkyoseva on Пет., 20/04/2018 - 11:12

Уважаеми колеги,

 

Предлагаме Ви една съвременна форма за споделяне на информация, съвети и запитвания по въпросите за корупцията в социалните дейности и възможностите за превенция и противодействие.

Този блог се създава и е насочен в полза на участниците в обучение на тема "МЕТОДИ И ПОДХОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ".

Всеки един регистриран потребител на СмартНет ще има възможността да се включи в блога с въпроси, казуси или да сподели полезна информация по темата. 

 

Подготовка, възлагане и изпълнение на обществените поръчки по ЗОП

Submitted by mkyoseva on Пон., 16/04/2018 - 13:23

Уважаеми колеги,

Този блог се открива в помощ на участниците в обучение на тема "Подготовка, възлагане и изпълнение на обществените поръчки по ЗОП – актуални практически и правни въпроси".

Тук можете да поставите Вашите въпроси, свързани с темата, да потърсите консултация по даден казус или просто да споделите интересна информация.

Надяваме се, че развитието на блоговото съдържание ще подпомогне всички участници и ще доприненесе за обмяната на опит и мнение, както преди и по време на обучението, така и след неговото приключване.

Очакваме Ви!

 

Семейните помощи за деца по реда на ЗСПД и Правилника за неговото прилагане

Submitted by mkyoseva on Ср., 14/03/2018 - 09:52

Уважаеми колеги, 

Този блог се създава с цел продължаваш диалог след приключилото обучение на тема "Нормативни актове, уреждащи отпускането на семейни помощи за деца по реда на ЗСПД и Правилника за неговото прилагане". 

В това виртуално пространство ще имате възможност да споделяте конкретни казуси или затруднения, свързани с темата, които да обсъждате с Вашите колеги. 

Надяваме се, че блогът ще бъде полезен на всички заинтересовани!

Блогът на трудовите посредници

Submitted by mkyoseva on Пон., 19/06/2017 - 11:59

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Това виртуално пространство е създадено за ползване от участниците в курсовете  за повишаване на професионална квалификация на трудови посредници, които  са преминали обучение в ЦРЧРРИ.

Тук можете да споделяте мнението си за преминалото обучение, неговата ефективност, както и да ни направите съпричастни със затрудненията, които срещате в ежедневната си работа. Имате възможност да поискате и консултация по професионални въпроси, за които ние да съдействаме. 

Използвайте тази възможност. 

Блогът е Ваш!

Застъпничество и Коучинг

Submitted by mkyoseva on Ср., 05/04/2017 - 10:46

Това е блогът на психолози, ромски медиатори и мениджъри на случай от ДБТ на АЗ, които са преминали обучние на тема "ПРОФЕСИОНАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ НА ГРАЖДАНИ, КЛИЕНТИ НА ДБТ. УМЕНИЯ ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО".

Това е виртуалното пространство за споделяне на мнения относно ефективността от преминалото обучение, както и за впечатления, въпроси и консултация по отношение на прилагането на кочинга.

Колеги, очакваме Вашите мнения.

Нека бъдем взаимно полезни и да обменим повече впечатления и информация, свързани с темата.

Екскурзоводи и екскурзоводство

Submitted by mkyoseva on Пет., 24/03/2017 - 13:21

Това е блогът на участниците в курса по "Екскурзоводско обслужване" на ЦРЧРРИ.

Тук можете да обменяте идеи за съставяне на туристически маршрути, да потърсите помощ от колеги в Центъра по професионален въпрос, или просто да споделите за развитието си като екскурзовод.

Нека да започнем една интересна дискусия за непопулярните туристически маршрутив България...

Какво ще кажете заедно да начертаем атрактивни и полезни туристически маршрути?!

 

Очакваме Ви!

Комуникативни и презентационни умения. Успешно поведение пред аудитория

Submitted by mkyoseva on Пон., 20/02/2017 - 10:26

В ежедневната работа на всеки служител в държавната администрация се налага да комуникира с различни хора. Независимо дали тази комуникация е на живо, протича по телефон или електронна поща, се налага в различна степен да се прилагат комуникационни умения.

За едни хора те са вродени и е необходимо само да ги разгърнат и прилагат с лекота. Други се нуждаят от надграждане на тези умения, за да могат да реагират адекватно в конкретни ситуации. 

Програмист - една от най-перспективните професии

Submitted by mkyoseva on Ср., 23/11/2016 - 13:48

През последните няколко години IT- секторът очаквано се развива с динамични темпове. Съвсем логично е и професиите от този сектор да са сред най-търсените - като най-добре платени и с най-бърза реализация. 

Разбира се, за да бъде един програмист или системен администратор добре платен и търсен, е необходимо да покаже и докаже постоянно актуализиращи се компетентности, което изисква солидна базова подготовка, доза талант и неизчерпаемо желание за търсене на информация, свързана с конкретената дейност.