СЕМИНАР VS. ИНИЦИАТИВА

Submitted by Габриела Николова on Пон., 23/03/2020 - 18:32

В дългогодишната си работа по международни и национални проекти, Центъра е организирал и провел редица семинари и инициативи. Екипът на ЦРЧРРИ има ясно разграничение на двете понятия и умело ги използва във функцията си на обучителна институция.

ЗА ВЗАИМНАТА СВЪРЗАНОСТ НА ДИГИТАЛНИТЕ ПРОДУКТИ на ЦРЧРРИ

Submitted by Анна Атанасова on Ср., 18/03/2020 - 16:39

Дигиталните продукти на Центъра не са изолирани един от друг, а функционират комплексно и паралелно като подпомагат подготовката и  провеждането на обученията във всеки един етап.        

Институционално взаимодействие при случаи на родителско отчуждение

Submitted by Galina on Вт., 24/10/2019 - 15:56

Какво е необходимо да се направи за подобряване на институционалното взаимодействие и мултидисциплинарната работа при оказване на подкрепа при идентифициран случай на родителско отчуждение?

Превенция при социална работа по случай на родителско отчуждение

Submitted by Galina on Вт., 24/10/2019 - 15:54

Какви ранни сигнали разпознавате при работата Ви по случай на родителско отчуждение и каква е Вашата реакция? Какви превантивни мерки, според Вас, са необходими, за да се предотврати евентуално родителско отчуждение?

Подходи за определяне на силните страни на търсещо работа лице от уязвимите групи

Submitted by Galina on Пон., 21/10/2019 - 13:32

Уважаеми участници, 

в този форум Ви  каним да споделите случаи от професионалната си практика, свързани с определяне на силните страни на търсещо работа лице от уязвимите групи на пазара на труда (трайно безработни, представители на малцинствата, хора, изтърпели присъда лишаване от свобода, безработни лица под 29 и над 50 г. и др.). Как сте допринесли за разрешаването му?

Споделяне на опит за определяне на силните страни на търсещите работа лица при предоставяне на услуги на пазара на труда

Submitted by Galina on Пон., 21/10/2019 - 13:23

Уважаеми участници, бихме искали да Ви помолим да споделите според професионалната си компетентност как подхождате към определяне на силните страни на Вашите клиенти, за да ги насочите към подходящи услуги?

Бъдещето на труда - промени в работните места и нови изисквания към уменията на работната сила и нейната образованост

Submitted by mkyoseva on Ср., 10/07/2019 - 09:50

Уважаеми участници,

Във връзка с обучението по темата за бъдещето на труда, очакваме всеки от вас да даде мнението си по един от следните въпроси:

1. Как ще изглежда офисът на бъдещето - организация на работа, условия на труд, комуникация с клиенти и пр.?

2. Какво трябва да се промени отсега в работата на институциите/ организациите, за да посрещнат те подготвени бъдещите предизвикателства по отношение на качеството на труда и на работната сила?

Отговорите ви ще очакваме в коментари под публикацията до 20 юли т.г.

Политики и подходи при активиране на неактивни лица

Submitted by mkyoseva on Пет., 14/09/2018 - 09:32

Уважаеми участници,

Този блог предоставя възможност за обсъждане на въпроси, свързани с обучението на тема "Политики и подходи на неактивни лица за включване в трудова заетост".

С оглед на практическата приложимост на обучението и във връзка с прилагането на все по-иновативни обучителни методи в програмите на ЦРЧРРИ, е необходимо да отговорите на следните въпеоси, преди старта на обучението:

Актуални въпроси по прилагане на нормативната уредба при управление на човешките ресурси в държавната администрация

Submitted by mkyoseva on Ср., 20/06/2018 - 13:05

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Този блог е предназначен за експерти от звената по управление на човешките ресурси в МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика.