Подходи за определяне на силните страни на търсещо работа лице от уязвимите групи

Submitted by Galina on Пон., 21/10/2019 - 13:32

Уважаеми участници, 

в този форум Ви  каним да споделите случаи от професионалната си практика, свързани с определяне на силните страни на търсещо работа лице от уязвимите групи на пазара на труда (трайно безработни, представители на малцинствата, хора, изтърпели присъда лишаване от свобода, безработни лица под 29 и над 50 г. и др.). Как сте допринесли за разрешаването му?

Споделяне на опит за определяне на силните страни на търсещите работа лица при предоставяне на услуги на пазара на труда

Submitted by Galina on Пон., 21/10/2019 - 13:23

Уважаеми участници, бихме искали да Ви помолим да споделите според професионалната си компетентност как подхождате към определяне на силните страни на Вашите клиенти, за да ги насочите към подходящи услуги?

Бъдещето на труда - промени в работните места и нови изисквания към уменията на работната сила и нейната образованост

Submitted by mkyoseva on Ср., 10/07/2019 - 09:50

Уважаеми участници,

Във връзка с обучението по темата за бъдещето на труда, очакваме всеки от вас да даде мнението си по един от следните въпроси:

1. Как ще изглежда офисът на бъдещето - организация на работа, условия на труд, комуникация с клиенти и пр.?

2. Какво трябва да се промени отсега в работата на институциите/ организациите, за да посрещнат те подготвени бъдещите предизвикателства по отношение на качеството на труда и на работната сила?

Отговорите ви ще очакваме в коментари под публикацията до 20 юли т.г.

Политики и подходи при активиране на неактивни лица

Submitted by mkyoseva on Пет., 14/09/2018 - 09:32

Уважаеми участници,

Този блог предоставя възможност за обсъждане на въпроси, свързани с обучението на тема "Политики и подходи на неактивни лица за включване в трудова заетост".

С оглед на практическата приложимост на обучението и във връзка с прилагането на все по-иновативни обучителни методи в програмите на ЦРЧРРИ, е необходимо да отговорите на следните въпеоси, преди старта на обучението:

Актуални въпроси по прилагане на нормативната уредба при управление на човешките ресурси в държавната администрация

Submitted by mkyoseva on Ср., 20/06/2018 - 13:05

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Този блог е предназначен за експерти от звената по управление на човешките ресурси в МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика.

Повишаване на ефекта от прилаганите програми, проекти и мерки на активната политика на пазара на труда

Submitted by mkyoseva on Пон., 04/06/2018 - 15:29

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Този блог предоставя възможност на ангажираните с формиране и изпълнение на политиките, програмите и мерките на пазара на труда да споделят своите виждания за ефектите от тях, както и от липсата им. В това виртуално пространство може да се обсъждат важни моменти от процеса на вземане на решение в сферата на пазара на труда или да се обсъдят възможности за повишаване на качеството и ефективността на активната политика на пазара на труда, финансирана със средства от държавния бюджет.

Работа с приемни родители и деца, настанени в приемни семейства

Submitted by mkyoseva on Вт., 31/05/2018 - 11:38

Уважаеми колеги,

Откриваме виртуално пространство за обсъждане на актуални въпроси и казуси, свързани с темата за оценка и проучване на кандидати за приемни семейства, качество на услугата „приемна грижа“ и работа с приемни родители и деца, настанени в приемни родители. 

Блогът е предназначен за участниците в обучението по посочената тема, като се приветстват за включване в обсъжданията всички потребители, които имат отношение по нея.

Развитие на работната сила и пазара на труда в контекста на демографските промени

Submitted by mkyoseva on Вт., 17/05/2018 - 16:09

Уважаеми колеги,

 

Този блог е дигиталното пространство, в което имате възможност да поставите конкретни въпроси, свързани с темата за работната сила и пазара на труда, които ще бъдат поставени на обсъждане по врее на практическите сесии в обучение на същата тема. 

Освен това, след приключване на обучението, тук е мястото, което може да продължи диалогът помежду Ви, зародил се по време на обучението.

Вашата активност тук значително ще допринесе за ефективността на обучението.

Очакваме въпросите Ви!

Превенция и противодействие на корупцията в социалните дейности

Submitted by mkyoseva on Пет., 20/04/2018 - 11:12

Уважаеми колеги,

 

Предлагаме Ви една съвременна форма за споделяне на информация, съвети и запитвания по въпросите за корупцията в социалните дейности и възможностите за превенция и противодействие.

Този блог се създава и е насочен в полза на участниците в обучение на тема "МЕТОДИ И ПОДХОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ".

Всеки един регистриран потребител на СмартНет ще има възможността да се включи в блога с въпроси, казуси или да сподели полезна информация по темата.