Комуникативни и презентационни умения. Успешно поведение пред аудитория

Submitted by mkyoseva on Пон., 20/02/2017 - 10:26

В ежедневната работа на всеки служител в държавната администрация се налага да комуникира с различни хора. Независимо дали тази комуникация е на живо, протича по телефон или електронна поща, се налага в различна степен да се прилагат комуникационни умения.

За едни хора те са вродени и е необходимо само да ги разгърнат и прилагат с лекота. Други се нуждаят от надграждане на тези умения, за да могат да реагират адекватно в конкретни ситуации. 

Програмист - една от най-перспективните професии

Submitted by mkyoseva on Ср., 23/11/2016 - 13:48

През последните няколко години IT- секторът очаквано се развива с динамични темпове. Съвсем логично е и професиите от този сектор да са сред най-търсените - като най-добре платени и с най-бърза реализация. 

Разбира се, за да бъде един програмист или системен администратор добре платен и търсен, е необходимо да покаже и докаже постоянно актуализиращи се компетентности, което изисква солидна базова подготовка, доза талант и неизчерпаемо желание за търсене на информация, свързана с конкретената дейност.

Блогът на кейс-мениджъри, ромски медиатори и психолози

Submitted by mkyoseva on Ср., 16/11/2016 - 15:10

След успешното завършване на семинара на тема "ПРОФЕСИОНАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ НА ГРАЖДАНИ, КЛИЕНТИ НА ДБТ. УМЕНИЯ ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО", участниците изявиха желание за продължаване на диалога от обучението в неформална среда.

Този блог е предназначен за споделяне на мнения и идеи, свързани с всички теми, обсъждани по време на обучението, както и с апробирането на метода Коучинг, който бе представен.

img

Менторство и наставничество на работното място

Submitted by mkyoseva on Вт., 06/10/2016 - 15:49

             По дефиниция доброволно партньорство между двама души, при което единият (наставникът) доброволно дава своето свободно време, за да подкрепя и насърчава другия (наставлявания) се нарича наставничество. ACU, HOME OFFICE 2001

Ежегодно проучване на потребностите от обучения за служители от държавната администрация на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика

Submitted by mkyoseva on Вт., 06/10/2016 - 13:54

        Във връзка с подготовката на Оперативните планове за национални и международни обучения за 2017 г., през месеците септември - октомври се проведе социологическо проучване сред служителите от държавната администрация на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика (Агенция за социално подпомагане - централно управление и териториални структури, Агенцията по заетостта - централно управление и териториални структури, Изпълнителна агенция „Главна ин

Какъв курс да избера?

Submitted by Rosinka Lazarova on Вт., 16/06/2016 - 12:01

Националният статистически институт отчита, че през изтеклата 2015 година 66% от работодателите са изпратили служителите си на курс за повишаване на квалификацията или преквалификация. За правилния избор на подходящ курс е нужен анализ на взаимовръзката между степента на образованието на работоспособното население и пазара на труда в Р България.

СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА/ SOCIAL ECONOMY

Submitted by mkyoseva on Вт., 02/06/2016 - 11:53

Уважаеми колеги,

                След успешното провеждане на двудневният международен семинар на тема „Законодателно осигуряване на социалната икономика”, ви предлагаме възможност за продължителен диалог в тази насока. Надяваме се, че ще успеем заедно да осъществим идеята за последващ виртуален разговор, който да допринесе за ефективната обмяна на мнения по темата.

 

                Dear colleagues,

Мотивацията - въпрос на избор

Submitted by mkyoseva on Ср., 01/06/2016 - 11:50

Всяка дейност се извършва с конкретна цел, която определя (оправдава) средствата. 

Мотивацията е целева насоченост на поведението и изисква получаването на пряка и своевременна връзка между целенасочените действия и постигнатите резултати. 

Защо да се обучавам...

Submitted by Anonymous on Ср., 13/04/2016 - 11:42

Здрав, средностатистически човек съм, на 35 години. Имам добро образование и, за щастие, повече от десет години съм на постоянна работа. Вече дори не си спомням как попаднах на нея, но от дълго време и не се замислям за това защо точно там работя и си изкарвам прехраната именно с тази професия.

Приятелите ми смениха поне по три работни места в последните години и определено растат в кариерата, а аз съм се „утвърдил“ като ценен кадър и вероятно затова и не се решават да ме поощрят с повишаване на заплатата или пък в длъжност вече над шест години.