Менторство и наставничество на работното място

  • Posted on: 6 October 2016
  • By: mkyoseva

             По дефиниция доброволно партньорство между двама души, при което единият (наставникът) доброволно дава своето свободно време, за да подкрепя и насърчава другия (наставлявания) се нарича наставничество. ACU, HOME OFFICE 2001

            Програмите за менторство свързват един ментор и един получаващ менторска подкрепа въз основа на техните споделени интереси, нужди, цели, силни страни и личностни качества и им предоставят възможност да създадат дългосрочна, взаимнополезна връзка и споделени преживявания. Менторът си създава и се ползва с авторитет и позитивно влияние върху наставлявания човек.

            Менторите влизат в ролята на модели на поведение и изграждане на определени позитивни качества; споделят опит; изслушват получаващия подкрепа относно неговите мисли и чувства; предлагат съвети, подкрепа и окуражване. В голяма част от случаите „менторинг”, „менторство” и „наставничество” се използват като синоними.

            Приканваме ви да споделите дали сте имали нужда от подкрепата на ментор или наставник или дали вие бихте влезнали в такава роля? Имате ли достатъчно информация по темата? Имате ли желание да бъдете обучени да за наставници?

            С интерес ще очакваме коментарите ви.

 

Споделени файлове: