Програмист - една от най-перспективните професии

  • Posted on: 23 November 2016
  • By: mkyoseva

През последните няколко години IT- секторът очаквано се развива с динамични темпове. Съвсем логично е и професиите от този сектор да са сред най-търсените - като най-добре платени и с най-бърза реализация. 

Разбира се, за да бъде един програмист или системен администратор добре платен и търсен, е необходимо да покаже и докаже постоянно актуализиращи се компетентности, което изисква солидна базова подготовка, доза талант и неизчерпаемо желание за търсене на информация, свързана с конкретената дейност.

Тази година (2016 г.) за първи път в ЦРЧРРИ се провежда курс за професионална квалификация по професията "Програмно осигуряване", който се осъществява по НПДЗ. Този блог е предназначен за обмяна на информация на всички обучени и обучаващи се по тази професия в Центъра.

Имате възможност да развиете темата в различни посоки, за това използвайте това поле с пълна сила.