Работа с приемни родители и деца, настанени в приемни семейства

  • Posted on: 31 May 2018
  • By: mkyoseva

Уважаеми колеги,

Откриваме виртуално пространство за обсъждане на актуални въпроси и казуси, свързани с темата за оценка и проучване на кандидати за приемни семейства, качество на услугата „приемна грижа“ и работа с приемни родители и деца, настанени в приемни родители. 

Блогът е предназначен за участниците в обучението по посочената тема, като се приветстват за включване в обсъжданията всички потребители, които имат отношение по нея.

Очакваме да споделите трудно решими казуси или да споделите конкретни затруднения от работата с приемните родители и деца, настанени в приемни семейства, за да можем да потърсим актуална информация, както и консултация с водещи експерти в тази насока.

Коментари

Коментар: 

Кога кандидатите за приемни родители не отговарят на изискванията за да извършват тази работа и кой трябва да даде становище относно тяхната годност.

Коментар: 

 

Ще бъде ли поставен критерий за възраст на приемните родители

Коментар: 

По кькъв начин се извършва проучването на кандидат приемни семейства?