Работа по случай

1 post / 0 new
mkyoseva
Работа по случай

Уважаеми колеги,

 

Модулът "Работа по случай" е залегнал в квалификационните програми за социални работници, които ЦРЧРРИ провежда успешно през от 2008 г. без прекъсване.

Обратната връзка от вече завършили обучението участници показа, че този модул е много актуален и необходим.  За това ви предоставяме този форум за продължаващ диалог по темата след обучението. Имате възможността да споделяте проблемни случаи и да търсите консултация от нас, да обменяте мнения помежду си, да инициирате нови теми и модули, които са ви необходими в ежедневната професионална дейност, но липсват в учебното съдържание на обученията.

Надяваме се да бъдем полезни!

Бъдете активни и успешни!