Какъв лектор ми е необходим

1 post / 0 new
mkyoseva
Какъв лектор ми е необходим

Уважаеми колеги,

ЦРЧРРИ привлича за целите на обученията, които провежда, водещи експерти от областта на съответната тематика. Подборът на нашите лектори е в съответствие и с Правилата и критериите за подбор на лектори, залегнали във  Вътрешни правила и процеси за организиране, провеждане и оценка на професионалните обучения в ЦРЧРРИ.

Бихме искали да разберем и вашите критерии, за да можем да се съобразим и с тях при предстоящите подбори на обучители. Очакваме коментарите ви!