Четвъртата технологична революция и предизвикателствата пред професионалното обучение

Submitted by Galina on Вт., 11/11/2021 - 08:48

Индустриалните революции се основават на научно-технически открития и качествени скокове в развитието на технологиите и производството.

Инициативите по проект "Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера" като част от устойчивото развитие на ЦРЧРРИ

Submitted by Galina on Ср., 22/09/2021 - 16:56

Здравната криза, свързана с COVID-19, постави пред сериозно изпитание усилията на екипа на Центъра за осъществяване на инициативите, предвидени по проект "Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера", както и всички събития, осъществявани в присъствена форма. Независимо от предизвикателствата обаче, през 2021 г.

Съвместното обучение и Лев Виготски - "Моцарт на психологията"

Submitted by Galina on Вт., 19/08/2021 - 11:38

Едва ли има преподавател в Центъра, който да не е наясно предимствата на обучението чрез взаимодействие, за ценността на дискусиите и груповата работа при обучението на възрастни, за трайността и важността на знанието, придобито чрез собствените усилия на обучаемите, а не чрез монотонно изложение от страна на преподав

Креативност в професионалното обучение

Submitted by Galina on Нед., 13/06/2021 - 16:49

Според Световния икономически форум сме в навечерието на четеъртата индустриална революция, която ще промени всичко около нас. Тя ще се характеризира със светкавични промени и с технологична революция в почти всяка сфера. Това предполага и още по-засилена трансформация на работното място. 

Обобщение на работата в Смартнет

Submitted by Lina Kostadinova on Ср., 23/12/2020 - 09:10

Ето че сме пред прага на новата 2021 година, изпращайки една тежка и превратна 2020. Това важи не само в глобален аспект, но в институционален и личен най-вече.

ДИСКУСИИТЕ В КЛУБА НА ЛЕКТОРА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

Submitted by Galina on Вт., 30/06/2020 - 14:26

Клубът на лектора е методически инструмент, който от години се използва за споделяне на опита на преподавателите от различните направления, в които работи ЦРЧРРИ. Той е особено полезна връзка за общуване между тях, доколкото физическото им засичане в кампуса е предмет по-скоро на случайност или резултат на специално подготвена среща, тъй като Центърът разчита на огромен брой тесни специалисти по определени теми и лектори практици, които работят с ангажимент, свързан с граждански договор.

Как функционира външният интернет сайт в кризата с COVID-19?

Submitted by Лилия Бонева on Вт., 07/05/2020 - 07:58

Външната интернет страница на ЦРЧРРИ е изключително важен дигитален продукт, представляващ лицето на Центъра пред широката общественост.

РОЛЯТА НА ДИГИТАЛНИТЕ ПРОДУКТИ В СИТУАЦИЯТА НА КРИЗА

Submitted by Галина Иванова on Вт., 28/04/2020 - 07:41

Безпрецедентната обстановка, в която сме изправени в усилията около овладяване на разпространението на заболяването COVID-19, се оказа предизвикателство за цялото общество.